Claraval Syrah

Red, Shiraz - Syrah, Spain
Claraval Syrah wine bottle design