Zolo Torrontes

Argentina, White
Zolo Torrontes wine bottle design